Welkom op de site van Silver Circle!

 

Silver Circle bestaat sinds 1979 en beijvert zich om de traditionele gedachtengoed van de Wicca beschikbaar te maken, en om een contactpunt te zijn voor geïnteresseerden in de Moderne Hekserij.

We geven concreet vorm aan deze doelstelling via de volgende activiteiten:

* het uitgeven van het driemaandelijkse tijdschrift Wiccan Rede
* het verzorgen van een archief met artikelen
* het uitgeven van diverse brochures en boeken
* het geven van een schriftelijke opleiding
* het geven van lezingen en workshops
* het organiseren van workshops met gastsprekers

Aangezien een enorme hoeveelheid artikelen vanuit het perspectief van Merlin (1955-2012) is geschreven is er hier een autobiografie van hem opgenomen.