Copyright - copywrong?

We krijgen regelmatig de vraag voorgelegd of iemand een artikel van ons op hun site mogen overnemen. We worden zo nu en dan helaas ook getipt dat mensen dat gewoon doen, zonder het te vragen. Natuurlijk vinden we het geweldig dat iemand onze artikelen goed vindt en ze wil overnemen en op die manier wil bijdragen aan de verspreiding daarvan. Maar er zijn regels waaraan men zich dient te houden. Hieronder een beknopt overzicht van wat er wel en niet mag.

1. Linken

Je mag altijd links opnemen naar Silver Circle. Dat kan ofwel een algemene link zijn naar www.silvercircle.org, maar het kan ook een specifieke link zijn naar een subdomein zoals b.v. Merlin's Archive, of een link naar een specifiek artikel.

2. Een link met informatie

Je kunt een korte samenvatting geven van het artikel waar je heen linkt. Dat kunnen een paar regels zijn of een echte samenvatting. Of je kunt een paar treffende regels opnemen, een quote of citaat. Bijvoorbeeld:

Merlin: Toveren met heksen. Het woord heks heeft in de loop der eeuwen verschillende betekenissen gekend. Ook nu ontstaan er nog nieuwe invullingen van dit woord, en is er veel verwarring. Lees het artikel...

Voor dit soort combinaties van quotes / citaten of samenvattingen plus een link hoef je geen toestemming te vragen.

3. Een artikel bespreken

Je mag in het kader van een eigen artikel, altijd quotes of citaten opnemen van een artikel dat je bespreekt, of dat bijdraagt aan jouw artikel. Maar wel in redelijkheid! Als je vrijwel het hele artikel aanhaalt is het geen citaat meer. En als je de helft aanhaalt maar je eigen "artikel" bestaat uit 1 zin, is dat ook niet correct. Mits die citaten dus in proportie zijn, hoef je hier geen toestemming voor te vragen. Je moet wel in je artikel verwijzen naar de bron van het artikel dat je citeert, met schrijver, publicatiedatum, bron van publicatie en een link naar de web site waar je het gevonden hebt.

4. Een artikel integraal opnemen

Als je een artikel in zijn geheel wilt opnemen op je eigen site, of in een tijdschrift of boek dat je uitgeeft, dan moet je daarvoor toestemming hebben, en ben je daarover rechten verschuldigd aan de auteur.
Als regel kun je er van uitgaan dat je, voor een gemiddelde site over hekserij of wicca, van ons geen toestemming krijgt om artikelen van Silver Circle (of Merlin's Archive) over te nemen. Gebruik een van de bovenstaande opties nummers 1 t/m 3. Als je denkt dat je een uitzonderingspositie inneemt, b.v. een tijdschrift of boek gaat publiceren of en top-site over wicca hebt, neem dan gerust contact op, want soms geven we apart toestemming.

5. Wat kan er echt niet?

Artikelen zonder toestemming of zonder bronvermelding op je eigen site publiceren, zodat onduidelijk is wie de auteur is. Of met auteur, maar op een manier waardoor de indruk ontstaat dat de auteur bij jouw 'team' hoort. Of geen link geven naar de bron, zodat de indruk ontstaat dat de auteur speciaal voor jouw site een artikel heeft geschreven. Of je eigen naam onder een artikel zetten, nadat je anderhalve regel in het artikel hebt veranderd. Helaas, ik heb al deze voorbeelden van misbruik van mijn eigen werk gezien.

Ter afsluiting

Als je zelf een site hebt met materiaal van Silver Circle of Merlin's Archive of Wiccan Rede erop, dan hoop ik dat je dat in orde wilt maken volgens bovenstaande opties 1 t/m 3. Dus: citaten voorzien van correcte en volledige bronvermeldingen, volledige artikelen verwijderen en vervangen door een link, eventueel met een samenvatting of citaat, enzovoort.

Blessed be!
Merlin

NB: Hierboven zijn we uitgegaan van artikelen die op www.silvercircle.org staan, maar alles is zeker ook van toepassing op alle andere publicaties van Silver Circle, waaronder het tijdschrift Wiccan Rede, brochures, Merlin's Archive etc.
Zie verder de Auteurswet 1912

star

Sprak dit
artikel je aan?

Wiccan Rede

Maak je set compleet!

Elk nummer bevat ruim 80 pagina's, vol met serieuze en diepgaande artikelen over moderne hekserij, nieuws, informatie, agenda en boekbesprekingen.
Nabestellen