Wat is wicca?

De wicca, of de Moderne Hekserij, is een natuurreligie, en een mysteriereligie. "Heksen" zijn priesteressen en priesters. Ze vieren de acht feesten van het Wiel van het Jaar, en de nachten van volle maan, met eenvoudige rituelen. Ze komen bijeen in covens of heksenkringen, en beleven samen met hun Godin en hun God de cycli van het leven. Heksen werken ook met magie, of kruiden, astrologie, de tarot en zo verder, om anderen te helpen.

star

Inleiding

De wicca is een religie, ook wel genoemd de Oude Religie. Er is o.a. door Margaret Murray geopperd dat het een overblijfsel zou zijn van de voorchristelijke vruchtbaarheidsreligies, verminkt door de onderdrukkende gang van de geschiedenis. En ofschoon er eerder sprake lijkt te zijn van een revival dan een survival, zijn er vele relaties te leggen met oude gebruiken.

star

Geschiedenis

De wicca hoort thuis bij andere natuurreligies, zoals het geloof van de Aborigines in AustraliŰ, het geloof van de Indianen, en veel soortgelijke stamgebonden religies. Deze religies zijn fundamenteel anders van karakter dan de "openbaringsreligies", zoals het Christendom, de Islam, of het Jodendom. "Ervaringsreligies" worden ze ook wel genoemd, en kenmerkend is de afwezigheid van heilige geschriften, profeten, patriarchale organisatie, en zendingsdrang.
Voorvechters als Gerald Gardner, Alex Sanders, Sybil Leek, Doreen Valiente en vele anderen hebben de Oude Religie sinds 1951 weer in de belangstelling gebracht. Andere termen die wel gebruikt worden zijn witchcraft of de Craft en Paganisme. Pagus betekent land, en een pagan is dus iemand die op het land leeft en het geloof van het land aanhangt. Witch stamt af van het oud-engels wicca: een wijze man of vrouw die met behulp van natuurlijke en 'bovennatuurlijke' kennis de mensen in het dorp kon helpen. In het Nederlandse woord vroedvrouw vinden we deze band met wijsheid nog terug, want vroed is een oud Nederlands woord voor wijs.

star

Godin en God

De wicca is een vruchtbaarheidsreligie, een natuurreligie, misschien moet je zeggen een 'natuurlijke' religie. We vereren de Godin, de Godin van de Maan, in Haar drievoudige aspect van Maagd, Moeder en Wijze Vrouw. We zien Haar in de uitbundigheid van de natuur, in de schoonheid van de sterrenhemel, in de windverwaaide wolken en het mysterieuze maanlicht, en in het speelse spel van eb en vloed. We vereren de God, de Heer van Leven en Dood, in de levenskracht van het zaad, in het magische toverspel van zonnestralen in de mist, in de kracht van de eik en de tijdeloosheid van de rotsen.

Altaar

Het altaar voor een heksenbijeenkomst

De Godin en de God vormen een twee-eenheid, hoewel de Godin, het vrouwelijke aspect, in veel groepen benadrukt wordt. Beide zijn van oudsher al onder vele namen bekend: Isis en Osiris, Pan en Diana, Zeus en Hera, Odin en Freya, Shiva en Shakti. De polariteit van priester en priesteres, van God en Godin, schept een immens krachtenveld, een reservoir, dat gebruikt kan worden om anderen te helpen. Magie is een wat overladen woord tegenwoordig, maar toch zijn er veel gevallen bekend van mensen die 'ineens' genezen waren na een ceremonie, mensen die onverwacht, 'toevalligerwijze', hulp ontvangen en dergelijke. Het helpen van de medemens door magie - het be´nvloeden van het toeval - is ÚÚn van de gebieden waarop de priesteressen en priesters zich bekwamen. Vaak een hele heksentoer! Ook verdiepen we ons graag in de verborgen en 'boven'-natuurlijke kant van het leven: in de wonderlijke geneeskracht van de kruiden, in de astrologie, de tarot of de pendel, het maken van amuletten, enzovoort.

star

Karma en re´ncarnatie

Karma en re´ncarnatie zijn een rotsvast onderdeel van de Craft, en net als iedere religie kent de wicca ook een leefregel: Acht woorden vormen de Wijze Raad: doe wat je wilt mits het niemand schaadt.

De eigen verantwoordelijkheid wordt hoog aangeslagen, want uiteindelijk komen al je daden, goed en slecht, met drievoudige kracht bij jezelf terug. Maar voor alles is de Craft een vreugdevolle religie, vol van levenslust, spanning en mystiek. We geloven dat niets de Goden meer behaagt dan dat we gelukkig zijn op deze aarde. Gelukkig met wat we hebben, maar ook gelukkig met ons werk dat ons naar een bepaald doel leidt. Gelukkig met het leven dat onze leerschool is, zoals het vuur het ijzer hardt, en gelukkig met onze geliefden, die we ook in dit leven weer ontmoeten en liefhebben. En net als de God zullen we sterven, om na een tijd van rust en kracht verzamelen weer opnieuw geboren te worden. De cyclus van leven en dood is gesloten: we vieren de acht jaarfeesten, de esbats met volle maan, smeden de seizoenen en verwelkomen de sterbezaaide nacht.

star

Een Coven vinden

De wicca is niet meer zo klein als voorheen, maar Covens 'om de hoek' bestaan nog steeds niet. Het is een religie waarin naast de jaarfeesten veel met magie wordt gewerkt, en waarin iemands persoonlijke band met de Goden voorop staat. Deze intieme relatie wordt weerspiegeld in de organisatie van de Moderne Hekserij. Het bijwonen van een ritueel is voor buitenstaanders dan ook meestal niet mogelijk.
Als je graag meer over de wicca wilt weten, of zelf wilt toetreden, raden we je aan om eerst eens een aantal van de standaardboeken over dit onderwerp te lezen, naast onze eigen brochures, waarna je contact met ons kunt opnemen voor een eventuele persoonlijke ontmoeting.

Blessed Be!
Merlin

Meer weten? Er staat een uitstekende inleiding over de wicca op de site van de Pagan Federation International Nederland

Wat is wicca? :: Een impressie :: Organisatie

star

Sprak dit
artikel je aan?

Wiccan Rede

Maak je set compleet!

Elk nummer bevat ruim 80 pagina's, vol met serieuze en diepgaande artikelen over moderne hekserij, nieuws, informatie, agenda en boekbesprekingen.
Nabestellen