Alexandrian of Gardnerian?

by Merlin Sythove

Een vraag die telkens weer blijft terugkomen: wat zijn nu eigenlijk de verschillen? Dit blijft moeilijk uit te leggen. Hieronder toch een poging.

Alexandrian of Gardnerian?

Laat ik om te beginnen vooropstellen dat het uitleggen van de verschillen die er zijn tussen beide stromingen bijzonder moeilijk is. Ik ben geen buitenstaander, ik ben een Gardnerian, en mijn visie is dan ook beslist een persoonlijke visie. Een visie waar lang niet alle Gardnerians, noch alle Alexandrians, zich in zullen kunnen vinden.

Welke verschillen?

Waarom is het toch zo lastig die verschillen te beschrijven? De belangrijkste reden is dat er eigenlijk bijzonder weinig objectief aanwijsbare verschillen zijn. Veel “echte” verschillen bestaan er niet tussen beide stromingen. De rituelen komen grotendeels overeen, het pantheon is gelijk, de jaarfeesten en maanfeesten worden door beide stromingen gevierd, en de graden en inwijdingen zijn min of meer gelijk, ofschoon diverse Alexandrian groepen een ‘neofieten-inwijding’ hebben ingevoerd.

Mijn standaard antwoord is dan ook dat de verschillen voor een buitenstaander meestal niet zichtbaar zullen zijn. Maar voor de oprecht geïnteresseerde is dat natuurlijk een dooddoener. De verschillen zijn meer gevoelsmatig van aard, en zijn in mijn optiek vaak terug te voeren naar de twee personen die aan de wieg van deze stromingen hebben gestaan.

Een stukje geschiedenis

Gerald Gardner was een man die veel in Azië heeft gewoond en gewerkt, in India en Indonesië. In dat laatste land kwam hij in kontakt met de folklore en de magie van het volk, en leerde hij de geheimen van de kris kennen, waarover hij ook een boek schreef. Gerald’s interesses waren heel veelzijdig, maar hij heeft altijd een accent gelegd op de magie van het volk, en op de beslommeringen van de gewone man en vrouw. Als je zijn roman “High Magics Aid” leest, dan gaat dat uiteindelijk over de functie die de priesteres heeft voor “haar” mensen, de gewone boerenbevolking, en over de inspiratie die de bevolking put uit haar voorbeeld. In die zin is “High Magics Aid” wel een beetje romantisch, en past het goed in de stijl van andere verhalen zoals Robin Hood, Dick Turpin en andere volkshelden.

Alex Sanders was een heel ander figuur. Sanders had al een lange zoektocht langs allerlei magische ordes en stromingen achter de rug voordat hij met de Craft in aanraking kwam. Sanders was een ceremoniële magiër in hart en nieren. Hij was vertrouwd met de Kaballah, met het aanroepen van engelen, het oproepen van demonen, en met de ingrediënten van de ceremoniële magie, zoals het gebruik van kleuren, planeeturen, magische namen en dergelijke.

Karakters

Naar mijn gevoel kom je de verschillen in karakter, tussen Gardner en Sanders, nog steeds tegen in de groepen die van hen afstammen en de mensen die in deze groepen zitten. De Alexandrians die ik ken zijn vaak beter thuis in allerlei magische en ceremoniële technieken, ze zijn vaak bekend met de Kaballah, ze houden van wat meer aankleding en decoratie bij hun rituelen, en zijn soms wat flamboyanter of markanter. Ze zijn soms hierarchischer ingesteld, en kennen bepaalde rechten en plichten bij de diverse graden.
Gardnerians daarentegen werken vaak zonder acht te slaan op kleurenschema’s of planeeturen, vanuit hun gevoel, met heel eenvoudige rituelen, soms zelfs in alledaagse kleding. Veel Gardnerians die ik ken houden zich liever op de achtergrond, mengen zich niet makkelijk of zelfs helemaal niet in ‘het wereldje’, maar zijn tevreden met de vriendschap binnen de Coven, en de rituelen met de Godin en de God.

Deze verschillen in karakter, tussen Gardner en Sanders, en tussen Alexandrians en Gardnerians, zijn naar mijn idee dan ook de belangrijkste verschillen die er bestaan tussen beide stromingen. Net zoals elk mens een eigen karakter heeft, zo heeft ook een Coven een eigen karakter. En ook een geestelijke stroming heeft zo’n karakter. Afhankelijk van iemands eigen karakter zal hij of zij zich meer tot de ene of de andere groep aangetrokken voelen.

Naarmate je je beter thuis voelt in een groep, en met bepaalde mensen, zul je je meer op je gemak voelen, en je beter open kunnen stellen voor de goddelijke energieën. De een heeft behoefte aan ondersteuning en vriendschap, de ander wil kennis verwerven en experimenteren, een derde wil zichzelf leren kennen, een vierde wil rituelen vieren, enzovoort. Allemaal accenten die bij de ene of de andere groep net anders kunnen liggen, en het is de moeite waard om niet alleen naar de anderen te luisteren, maar ook zo nu en dan eens naar jezelf, om zo te horen bij wie je je het prettigst voelt.

Op dat moment wordt de keus tussen Alexandrian of Gardnerian naar de achtergrond verdrongen. Dan wordt de vraag belangrijk: wie, of welke groep, zou je graag als jouw gids willen zien? Welke mensen hebben jou iets te vertellen? Bij wie voel je dat “Perfect Love and Perfect Trust” geen onbereikbaar ideaal meer is?

Blessed Be!
Merlin

Leave a Reply