Mag je om inwijding vragen?

by Merlin Sythove

Een vraag die telkens weer blijft terugkomen: mag je om inwijding vragen of juist niet? Wat is de etiquette? Hoe zit het met tieners die bij de Wicca willen?

Etiquette

Sommige mensen denken dat, als je om inwijding vraagt, en dat hoort niet volgens de etiquette, dat je dan nooit meer ingewijd zult worden. En omgekeerd.

Mag je vragen om tot een Coven te mogen toetreden?

Bij Silver Circle is er geen speciale regel voor, of je al dan niet mag vragen om in de Coven te worden opgenomen. Men kan ons rustig vragen of toetreding tot onze groep tot de mogelijkheden behoort. We zullen die vraag ook altijd serieus in overweging nemen. En omgekeerd: als het voldoende klikt met iemand, en die persoon is voldoende ver gevorderd, dan kunnen wij ook zeker zoiemand vragen of ze bij de Coven zouden willen komen.
Maar voordat aan deze twee voorwaarden is voldaan, goede vriendschap en een behoorlijke achtergrond op Wicca-gebied, heeft het weinig zin om te vragen of men tot onze groep kan toetreden.

Natuurlijk hebben we, net als de meeste andere groepen, een opleidingstraject en diverse andere voorwaarden. Voor ons is de belangrijkste voorwaarde dat het goed klikt met iemand, dat je nauw bevriend bent. Je gaat op een heel intiem niveau met andere mensen samenwerken in een Coven, dus je moet goed op elkaar ingespeeld zijn, elkaar makkelijk begrijpen en aanvoelen, elkaars humor waarderen, begrip kunnen hebben voor elkaars zwakke plekken, en respect voor elkaars sterke kanten.

Voor de Wicca zelf hebben we een (schriftelijke) begeleiding, waarin een nieuweling de kans krijgt om de reeds bestaande (!) kennis over de Wicca ook praktisch vorm te gaan geven. Dit is een groeiproces, een ontwikkelingsproces, dat minimaal een jaar duurt, en dat door een behoorlijk ervaren heks wordt begeleid. Deze tijd wordt ook gebruikt om de nieuweling beter te leren kennen. Overigens is niet alles uitsluitend schriftelijk, er zitten een aantal meer persoonlijke kanten aan deze begeleiding.
Voor de duidelijkheid: deze begeleiding is geen beginnerscursus. Aan de andere kant: iedereen die dat wil kan zonder meer het eerste deel aanvragen, en beginnen. Zie hierover verder onze web site.

Voor het eerste persoonlijke contact met mensen gebruiken we de diverse heksencafé’s die er zijn, met name Utrecht. Daar kan iedereen in een ongedwongen sfeer met ons, en met alle andere mensen, kennis maken, vragen stellen, ervaringen uitwisselen, contact leggen enzovoort. Er is ook de vrij unieke gelegenheid om met verschillende Covenleiders kennis te maken (alhoewel ze zich lang niet allemaal als zodanig bekend zullen maken!). Daardoor krijg je als nieuweling een wat breder beeld, en kun je rustig onderzoeken bij welke mensen je je het meeste thuis zou voelen. Elke groep legt weer andere accenten, magie, genezing, religie, ritueel werk, uitgebreid of eenvoudig. De ene groep of instelling zal iemand meer aanspreken dan de andere.

Hoezit het met tieners die graag heks willen worden en in een Coven willen?

Wij hanteren een strikte leeftijdsgrens van 18 jaar (volwassen volgens de wet) voordat opname in de Coven mogelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat elke 18-jarige ook voldoende inzicht en wijsheid heeft om toegelaten te kunnen worden. Bovenstaande regels gelden ook hier.

Wel zijn we altijd bereid om tieners verder te helpen met raad, suggesties, onderwerpen om te bestuderen, “vakken” om te leren (kruiden, astrologie, tarot e.d.), enzovoort.

Tot slot: ons uitgangspunt is dat de Wicca (Moderne Hekserij) allereerst een religie is. Toetreden betekent dat je priester of priesteres wilt worden. Dat is een keuze die je voor je leven maakt, een roeping, een levensvervulling. Alle “vakkennis” (magie, astrologie, kruiden, divinatie, mythologie, psychologie etc.) is voor ons niet meer dan vakkennis – dingen die je gebruikt bij de uitoefening van je roeping als priesteres of priester.

Blessed Be!
Merlin

Leave a Reply