Welkom op de site van Silver Circle!

Silver Circle bestaat sinds 1979 en beijvert zich om de traditionele gedachtengoed van de Wicca beschikbaar te maken, en om een contactpunt te zijn voor geïnteresseerden in de Moderne Hekserij.

We geven concreet vorm aan deze doelstelling via de volgende activiteiten:

* het uitgeven van het driemaandelijkse tijdschrift Wiccan Rede
* het verzorgen van een archief met artikelen
* het uitgeven van diverse brochures en boeken
* het geven van een schriftelijke opleiding
* het geven van lezingen en workshops
* het organiseren van workshops met gastsprekers

Aangezien een enorme hoeveelheid artikelen vanuit het perspectief van Merlin (1955-2012) is geschreven is er hier een autobiografie van hem opgenomen.

 

 

 

In 2015 bestaat Silver Circle 35 jaar, eigenlijk sinds herfst 1979 en officieel sinds het eerste blaadje van Wiccan Rede, dat uitkwam met Yule 1979.

Als onderdeel van dit heugelijke feit willen we graag iets bijzonders doen rondom ‘Wicca in Nederland’. We, dat is een heel team van mensen die de hele periode, of een groot deel ervan, hebben meegemaakt.

Het idee is om een documentaire te maken over de geschiedenis van de wicca in Nederland. Vorm en inhoud staan nog lang niet vast – al wordt er al wel over gebrainstormd.
We hebben jullie hulp nodig. Om mee te werken aan de documentaire, maar ook financiële hulp.

Kijk hiervoor bij de knop “Donaties” in de menubalk rechtsboven.

 
Bright Blessings,
‘Documentaire WiN’-team.