Stichting

Stichting Silver Circle is begin 2015 opgericht als officiële stichting.

Verschillende informatieve stukken (zoals contactgegevens) zijn onder de volgende links te vinden:

-gegevens

-doelstelling

-beleidsplan

-bestuurssamenstelling

-beloningsbeleid

-verslag van de uitgeoefende activiteiten

-financiële verantwoording