Second opinion

Wicca groepen beoordelen

We krijgen regelmatig vragen over andere groepen, vragen om doorverwijzing naar andere groepen enzovoort. Er zijn een aantal goede wiccagroepen waar we graag naar zullen doorverwijzen. We vinden het belangrijk dat de zoeker voldoende mogelijkheden krijgt om zich gedegen te informeren, en die mogelijkheden leggen we hieronder graag nader uit.

1. Heksencafé’s

Heksencafé’s zijn opgezet als sociaal ontmoetingspunt, waar met name nieuwelingen van harte welkom zijn om kennis te maken en zich te oriënteren binnen het brede veld van paganistische / heidense stromingen. Meer over de regels van heksencafé’s kun je lezen op Merlin’s Archive. De heksencafé’s die wij aanbevelen staan vermeld in het tijdschrift Wiccan Rede. Bij die aanbevolen heksencafé’s kun je erop vertrouwen dat de leiding op de hoogte is van het wie-wat-waar op het gebied van wicca en hekserij, en jou goed advies zal kunnen geven of naar een vertrouwd adres kan doorverwijzen. Verder zul je daar meestal wel meer mensen met eigen ervaringen op dit gebied aantreffen, zodat je direct ook feedback kunt krijgen.
Het concept van een heksencafé is een eigen leven gaan leiden en iedereen kan zoiets opzetten. Als een bepaald heksencafé niet in onze lijst staat betekent het niet dat het slecht is of dat de leiding van niks weet, het betekent gewoon dat wij daar geen zicht op hebben en het niet specifiek aanbevelen.

 

2. Zelf een groep beoordelen

Het is mogelijk om een redelijk goede inschatting van een groep te maken aan de hand van een aantal criteria. Honderd procent zekerheid krijg je er niet mee, maar de echt slechte groepen haal je er op deze manier meestal wel tussen uit.

Groepen checklist

  • Gaat het om reguliere wicca? Reguliere wicca zijn groepen van wie de Hogepriesteres en Hogepriester hun lijn van inwijdingen terug kunnen leiden tot Gerald Gardner. Dat zijn dus Gardnerians en Alexandrians. Dat soort informatie zul je kunnen vinden op een web pagina over henzelf, of ze zullen je dat persoonlijk kunnen vertellen. Over Silver Circle vind je die informatie bijvoorbeeld hier. Let op dat wie ze exact heeft ingewijd, geen publieke informatie is die je zomaar krijgt. Dat zou je ook niks zeggen. Maar zodra ze claimen dat ze officiëel Gardnerian of Alexandrian zijn, kun je dat bij anderen (o.a. bij ons) laten verifiëren. Groepen en personen die hier moeilijk of geheimzinnig over doen, zul je in de reguliere tradities niet aantreffen.
  • Welke traditie is het? Een reguliere coven zal aangeven welke traditie ze volgen, volgens welke traditie ze zijn ingewijd, en of ze inmiddels daarvan zodanig afwijken dat ze de facto een nieuwe traditie zijn begonnen.
  • Niet regulier? Dat kan uiteraard, er zijn allerlei groepen die zijn begonnen aan de hand van boeken en min of meer het pad van de wicca volgen. Dat een groep geen reguliere traditie is betekent zeker niet dat ze slecht zijn. Maar als de leiders niet zijn ingewijd, zullen ze ook niet het materiaal en de ervaringen hebben die binnen de inwijdingstraditie beschikbaar zijn. Het is goed als een groep helderheid verschaft over dit aspect en b.v. in de keus van een naam niet de indruk wekt wicca te zijn als die claim kant noch wal raakt, of anderszins misleidende terminologie gebruikt.
  • Wat kost inwijding en lidmaatschap van een coven? Een reguliere groep zal voor de feitelijke inwijding, de voorbereiding op de inwijding en het lidmaatschap van een coven geengeld, contributie of lidmaatschapsgeld vragen. Wel is het gebruikelijk dat covenleden naar draagkracht, en meestal in natura, bijdragen in de kosten van kaarsen, wierook, wijn enzovoort.
  • Wat kost een cursus of workshop? Een vooropleiding of cursus die vrijblijvend is en geen van beide partijen tot inwijding verplicht, en waar min of meer iedereen aan mee kan doen, hoeft niet gratis te zijn en kan dus wel degelijk geld kosten. Hoeveel dat is, hangt uiteraard af van het gebodene. Natuurlijk ga je niet meer betalen dan je zelf redelijk vindt, en je kunt prima vergelijkingen maken met andere activiteiten die geld kosten zoals verenigingen, lezingen, workshops en weekeinden die je al gevolgd hebt.Prijsvergelijkingen neerzetten is altijd hachelijk maar ik zet hier toch een voorbeeld neer. Ik vind voor een weekeind van vrijdagavond t/m zondagmiddag (6 dagdelen) met gerenommeerde sprekers op basis van volpension 150-200 euro een redelijke prijs. Een luxe locatie kan wat meer kosten. Voor een losse workshop van een dagdeel (2 feitelijke les-klok-uren) vind ik 15-20 euro een normaal bedrag. Dit zijn prijzen die ik zelf betaal en bereken voor b.v. djembé workshops en weekeinden, wicca-weekeinden met mensen als Janet Farrar & Gavin Bone, Phyllis Curott, enzovoort (prijzen 2004/2005).
  • Klikt het? Tja, een volledig individueel criterium! Kun je overweg met de leiders van een groep? Voel je je prettig daar, is het vertrouwd, laten ze je in je waarde, heb je het gevoel dat ze jou iets te vertellen hebben, dat je daar iets kunt leren? Dagen ze je uit, inspireren ze jou en sporen ze je aan, of schrikken ze je af, maken ze je zenuwachtig en gespannen en nerveus? Geven ze je het gevoel dat je zelf controle hebt over je eigen ontwikkeling, of kom je terecht in een draaikolk waar je jezelf in verliest? Hier kom je alleen achter als je onbevangen naar jezelf durft te kijken.

 

3. Persoonlijke advies vragen

Als je overweegt om je bij een bepaalde groep aan te sluiten en je komt er zelf niet uit met de bovenstaande checklist, dan kun je daarover bij ons persoonlijk advies vragen. Wij hanteren dezelfde checklist die hierboven staat, maar hebben uiteraard meer informatie dan de meeste zoekers, waaronder ook niet-publieke informatie van de afgelopen 25 jaar die wij laten meewegen.
Wij zullen advies geven over de vraag of deze groep bona fide is, een reguliere wicca groep dus, of dat deze groep onbekend is, en een enkele keer raden we op basis van ervaringen van onszelf en anderen, bepaalde groepen ook gewoon af.

Als je een persoonlijk advies wilt, kun je ons een emailtje sturen waarin je de groep vermeldt waar je advies over wilt hebben, en uitlegt welke informatie je tot nu toe hebt gevonden en waar, en welke twijfels je hebt, en waarom je denkt ons advies nodig te hebben, en als belangrijkste: wat je precies zoekt. Een korte motivatie dus. Want het maakt voor ons advies best uit of iemand beslist bij een reguliere groep wil, of dat iemand eigenlijk op zoek is naar vrijblijvend jaarfeesten meevieren. Wees je er overigens van bewust dat een bona fide groep niet hetzelfde is als een groep waar jij je in thuisvoelt – of je je ergens thuis voelt moet je zelf gaan beoordelen.

Blessed be!
Merlin

The Second Opinion Page is an initiative of Merlin Sythove