Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
a. het informeren over wicca in het algemeen en Gardnerian wicca in het
bijzonder;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verspreiden van gedegen informatie over wicca en zaken die hier direct
mee te maken hebben;
b. een ingang te bieden voor zoekende mensen binnen de wereld van wicca,
waarbij kan worden verwezen naar kwalitatieve informatie van de stichting
zelf of van anderen;
c. het doorgeven van kennis over wicca op diverse manieren, zoals via
websites en e-mail, maar ook via schriftelijke begeleiding, het uitgeven van
boeken, het voeren van gesprekken en het houden van workshops.