Edelstenen en de Craft

Wiccan Rede * Summer 1984 by Peter Broer

De Craft is een doe-het-zelf religie, en ieder moet zelf de verbanden leggen tussen de verschillende facetten. Het meest interessant is om mensen met verschillende begaafdheden in een groep te bundelen; ik denk daarbij aan iemand voor kruiden, astrologie, stenen enzovoorts. Daarom heb ik besloten iets van mijn kennis van edelstenen op papier te zetten. Een serie stukjes die absoluut niet de pretentie hebben volledig te zijn, maar waarmee de geïnteresseerde zeker uit de voeten zal kunnen.

Van iedere steen wil ik iets vertellen: over kleur en vorm, over de verkrijgbaarheid, over de werking van de steen op de mens en het gebruik in amuletten en dergelijke. Wanneer we iets met een steen willen doen, dan kunnen we ook altijd iemand zoeken die ons verdere informatie kan verschaffen. Ten slotte zijn veel stenen niet bepaald goedkoop! De bekende lijstjes met “geboortestenen” zijn in alle gevallen ontoereikend wanneer we serieus met deze materie aan de slag willen!

De Maansteen

De maansteen is misschien wel het meest met de Craft verbonden. Het is een blauwwitte, doorzichtige steen met de glans van de Maan. Ze heet ook Seleniet, en de kleur kan variëren van helder blauw-doorzichtig tot melkwit, grijs en zelfs donkerzwart. De prijs kan variëren van 25 tot 100 gulden, afhankelijk van formaat en de helderheid van de kleur. In het algemeen wordt deze steen toegeschreven aan het sterrebeeld Kreeft en aan de Maan. Over de invloed van de Maansteen is heel veel geschreven. Zo geldt ze al sinds de Oudheid als de opener van het Derde Oog. De steen heeft een openende, ontwakende invloed op sluimerende funkties, en het is een uitstekende helpster om handelingen van welke aard ook vanuit het Innerlijk te richten en blijvend te ondersteunen.
De grootste kracht van de steen is echter het regulerende vermogen om het Stoffelijke te verheffen tot het Goddelijke. We kunnen de Maansteen met recht zien als het Oog van de Godin, dat ons streven naar inzicht in ons versterkt en welwillend begeleidt.
Bij langer gebruik geeft de Maansteen inzicht in de werkingen der Natuur, en degenen die kontakt zoeken met de natuurgeesten zullen merken dat de communicatie door de Maansteen vergemakkelijkt wordt. De Maansteen veredelt het gevoelsleven, en kan, mits met beleid gebruikt, helend werken bij zielsziekten. In sommige gevallen kan onvruchtbaarheid er ook mee verholpen worden: wanneer een geestelijke oorzaak daaraan ten grondslag ligt. Het is ook een steen voor hen die veel onderweg zijn, maar moet dan door een geliefde worden gegeven. Over eventuele negatieve werkingen is weinig bekend: daarvoor is de steen waarschijnlijk te zuiver.
De uitzondering daarop is echter de Zwarte Maansteen. Deze vertegenwoordigt de Donkere Zijde van ons innerlijk, het Onbekende, de Oude Vrouw. Dit is een aspekt van ons dat we, tenzij we ons daar goed op voorbereiden, beter met rust kunnen laten.
Dat de Maansteen aan de Maan wordt toegewezen ligt voor de hand: we hoeven maar naar de kleur te kijken. Via spiegeling wordt deze steen ook wel bij de Zon gerekend, zoals de ziel. Onze “persona”, ons eigen innerlijk weerspiegelt. Het meest verwonderlijke is wel dat de kleur en de helderheid van de steen veranderen met de stand van de Maan.
Wanneer we de Maansteen gebruiken bij afnemende geeft ze inzicht in het handelen van onszelf en van anderen. Dit is bijvoorbeeld heel geschikt bij divinatie (Tarot of Spiegel). In een oud Duits boek kwam ik de volgende curiositeit tegen: “Als de steen onder de tong gehouden wordt wanneer we een bepaalde studie maken of gewoon iets goed willen onthouden zou dit erg goed helpen het thema, dat we ons eigen willen maken, in ons innerlijk te laten vloeien en zich er blijvend te vestigen.” Toen ik dit las moest ik wel lachen, maar toen ik het probeerde met het onthouden van namen van mensen die ik altijd vergat bleek ik deze inderdaad te onthouden! Dit was voor het eerst in zo’n 20 jaar. Laten we dus niet te laatdunkend denken over dit soort “rare” ideeën, maar de moeite nemen eens iets uit te proberen.
Nog een laatste opmerking voor we dit stukje besluiten, en dat is dat binnen de RK kerk de Maansteen geldt als de steen van Maria, en daarmee een symbool is van de Maagd en van zuiverheid.

De Amethyst

Deze steen behoort tot de kwartsgroep, en is licht violet tot donker purper van kleur. De steen is erg bekend en heeft in de geschiedenis van de mens een grote rol gespeeld. Het was, en is, een steen van Heersers, denk bijvoorbeeld aan de Vissersring van de Paus. Vorsten, Bisschoppen, en andere autoriteiten droegen en dragen deze steen vaak. Ook rechters en advokaten. In China verhuurde men vroeger Amethysten als men een rechtszaak aanspande om het recht aan zichte trekken.
Geestelijk gezien werkt de Amethyst op het Hoger zelf, en doet dit in de wereld komen. Wanneer de steen in liefde wordt gegeven zou dit een band, een vriendschap voor het leven geven. Ook is deze steen goed te gebruiken tegen drankzucht. De naam A-metyl duidt misschien wel op zijn sterke innerlijke kracht: de macht om de drager innerlijk helderheid en een onvervormd zicht op de werelden te geven.
In de Maleise Archipel dragen de zeelieden deze steen als bescherming tegen stormen. Hierop voortbordurend kunnen we de Amethyst zien als een bescherming tegen innerlijke stromen. De steen versterkt de verstandelijke vermogens en onze opmerkingsgave. Opvallend is de waarschuwende funktie van deze steen: wanneer ze wolkerig wordt en haar helderheid verliest is de drager in gevaar of in een toestand van geestelijke verwarring. Roep dan de hulp van iemand in.
De Amethyst wordt vaak in verband gebracht met de dierenriemtekens Scorpio en Sagittarius, en de planeten Jupiter, Uranus, en Pluto. De steen kan helpen bij slapeloosheid: wrijf dan enige malen met de Amethyst over de slapen. Ook bij hysterie, neuralgie en de pijnen die daarmee vaak gepaard beschermt ze. Bij verstrooidheid moet men een klein stukje Amethyst in de navel dragen. Onreinheden en vlekken op de huid kunnen gewassen worden met het water dat zich vormt op de deksel, wanneer we enkele kleine stukjes Amethyst in een pan water koken. De Amethyst helpt zijn drager zich bewust te zijn van de oneindigheid van de Kosmos en de Innerlijke Wereld. Ook al zit men tussen vier muren, men zal zich toch hiervan bewust blijven. Daarom werkt de Amethyst ook vaak goed bij het overwinnen van fobieën, die slechts angsten zijn die onze innerlijke ruimte versperren en vernauwen. Daarom ook werkt de Amethist bij onvruchtbaarheid, veroorzaakt door geestelijke faktoren. De vrouw moet dan enkele Amethysten in een gouden of zilveren gordel om het middel dragen, op de blote huid. Tenslotte beschermt de Amethyst tegen bezweringen en zwart magische praktijken. Het is een feit dat als men de steen tijdens ritueel werk draagt er nooit iets mis gaat. Ik heb dit zelf vele malen kunnen konstateren. Tot zover de Amethyst.

Er zijn nog wel enkele algemene punten te vermelden over het gebruik van edelstenen als amulet. Zo is het bij alle stenen mogelijk dat ze tijdens het dragen barsten, of zelfs totaal versplinteren. Zet een dergelijke steen nooit terug in de ring of de hanger, zelfs als het mogelijk is de steen opnieuw te laten slijpen. Ik ga ervan uit dat als een dergelijke steen barst tijdens het dragen, dat ze een deel van mijn problemen heeft overgenomen, of een konkreet gevaar heeft afgewend, door zichzelf op te offeren.
In Tibet hangen sherpa’s de yaks snoeren van turkoois om de nek, vaak afgewisseld met ruwe stukken Amethyst. Dit is om de dieren tegen vallen te behoeden. Toen ik eens ter plaatste op zo’n dier zaten we een aantal keren boven een diepe afgrond hadden gewankeld, merkte ik tot mijn verbijstering aan het einde van de tocht dat zes kralen waren gescheurd, en dat de brokken Amethyst bijna wit waren verkleurd. Terwijl ze aan het begin van de tocht stralend purper waren!
We moeten ons echter realiseren dat de werking van de stenen meestal niet zo spectaculair is. Stenen werken op de ziel, de geest, en hebben net als bij homeopathische medicijnen tijd nodig om te werken. Ook moeten we beseffen dat niet iedereen even gevoelig is voor een bepaalde steen. Een goede astroloog zal hierbij zeker belangrijke informatie kunnen verschaffen.

Leave a Reply