Herfstrituelen

Wiccan Rede * Autumn 1990 by Boris

Deze rituelen zijn later gepubliceerd in het boekje “Het Ritueel van de Toovercirkel”

Ritueel voor het begin van de herfst (Mabon)

Op het altaar, of in het midden van de cirkel, staat een schaal met vruchten, lijsterbes, de eerste afgevallen of verdorrende bladeren, en afbeelding van een hert of een hertengewei, kaarsen.

Concentreer je een ogenblik op je persoonlijke beschermgeest of datgene wat je kracht geeft. Teken dan de omtrek van de cirkel met je mes, en zeg daarbij:

Met jullie hulp maak ik de cirkel,
Een plaats voor de verheven
En genadige Godin.

Ga dan nog een keer rond, en roep de machten van de vier windstreken:

Macht van het Oosten
Waar de Zon opgaat,
– Hoor ons en help ons.
 
Macht van het Zuiden,
Land van de Leeuw,
– Hoor ons en help ons.
 
Macht van het Westen,
Geest van de Diepte,
– Hoor ons en help ons.
 
Macht van het Noorden,
Sterren en Sneeuw,
– Hoor ons en help ons.

Kniel vervolgens, en leg je handpalmen op de grond.

Heilig Moeder Aarde,
Uit jou komen wij voort,
Tot jou keren wij terug,
In jou is onze cirkel gesloten,
– Hoor ons en help ons.
 
God, geest van de wildernis
Die komt en gaat en terugkeert,
Jager en danser in de nacht,
– Hoor ons en help ons.

Dit is een algemene formule om de cirkel te wijden. Als je alleen werkt, kan je het woord ‘ons’ vervangen door ‘mij’, maar op een sabbat weet je dat er duizenden heksen met een ritueel bezig zijn, dus ik houd het op ‘ons’. Als je in een groep werkt zegt de groep ‘Hoor ons en help ons’ mee.

Herhaal dan de volgende tekst enkele malen (ik zing dit soort stukken meestal op een geïmproviseerde melodie):

Ik heb de bladeren zien vallen –
Ik weet dat de zomer voorbij is
En dat de winter komt.
Ik heb de vruchten zien groeien,
Ik heb het hert gehoord – 
Ik weet dat de winter niet altijd duurt,
En dat het leven doorgaat.

Geef de schaal rond, en eet wat van de vruchten. Zeg tenslotte (dit is geen zang):

We danken de God en de Godin
Voor de gaven van de herfst.
 
Gezegend de Godin,
De Moeder van het Leven,
En alwat uit haar voortkomt,
En alwat tot haar terugkeert.
 
Gezegend de Gehoornde God,
Die steeds opnieuw geboren wordt
En steeds opnieuw verdwijnt.
 
We zien wat vergaat,
We zien wat blijft,
We zien wat terugkeert – 
Dat is God.

Sluit tenslotte het ritueel af met de woorden:

We danken de machten
Die ons hebben gehoord, gezien en geholpen – 
Als je teruggaat naar je plaats
In het Al van de Godin,
Wees gezegend en tot ziens.

Ritueel voor Samhain

Op het altaar, of in het midden van de cirkel: brood, water of wijn, afgevallen bladeren, brandende kaarsen. De cirkel wordt getrokken en gewijd zoals in het herfstritueel staat beschreven.

Zeg of zing vervolgens (en improviseer verder):

Ik heb de bladeren zien vallen,
Ik heb de regen gevoeld,
Ik heb de kou gevoeld…
De donkere God gaat op jacht in de nacht,
In regen en storm en wind…

Zeg vervolgens (niet zingend):

Het afgevallen blad van dit jaar
Is de aarde van het nieuwe jaar.
Het leven dat nu sterft
Voedt het leven dat nog komt.
Niets gaat verloren of is vergeefs
In het Al van de Godin.
De bloemen en de vruchten
En het afgevallen blad
Zijn allen in haar hand.
Ik denk aan hen die voor mij gingen
Op de weg voorbij deze wereld,
Die ik eenmaal volgen zal.

Denk vervolgens aan alle mensen (en dieren) die gestorven zijn, en die iets voor je betekenen. Neem er de tijd voor – wat zou je tegen hen willen zeggen, wat zouden ze tegen jou willen zeggen?

Eet en drink tenslotte wat, en sprenkel wat van de drank op de bladeren.

Met jullie eet ik dit brood,
Met jullie drink ik het water van het leven.
Ik dank je voor wat je mij gegeven hebt,
Voor wat je mij geleerd hebt.
Waarheen God gaat als hij verdwijnt,
Vanwaar hij terugkomt, altijd jong –
Daar zijn jullie nu,
Aan de andere kant van de tijd.
Rust in het huis van de Aarde,
Rust in het huis van de Nacht,
Rust in het huis van het Morgenlicht,
Het huis van een Nieuwe Dag…

Hierna wordt het ritueel afgesloten met de tekst uit het herfstritueel

Leave a Reply