Vragenbeantwoording: Coven of eclectisch?

Wiccan Rede * Winter 1984 by Merlin Sythove

Door de jaren heen zijn er in Wiccan Rede tal van onderwerpen behandeld waar je praktisch mee aan het werk zou kunnen; in artikelen of in rubrieken zoals deze. Toch blijkt iedere keer weer dat er zeer veel mensen zijn die ergens op hun levensweg met Wicca in aanraking komen, erover beginnen te lezen en er graag iets mee zouden doen, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken.

In veel boeken en tijdschriften lees je dat een coven eigenlijk een voorwaarde is om je met de Wicca te gaan bezighouden. Zonder coven schijnt dat niet te kunnen. Ook kom je regelmatig waarschuwingen tegen: waarschuwingen om je niet zonder goede begeleiding op het occulte pad te begeven. Voeg daarbij de wild-west verhalen die je nog wel eens hoort, over geesten, manifestaties, exorcisme, levitatie, helderziendheid en dergelijke en de beginneling heeft dan snel de moed verloren en zal zich erbij neerleggen dat je, totdat je een coven hebt gevonden, dus niets kunt doen.

Niets is echter minder waar dan dit. En daarover wil ik het in deze vragenrubriek hebben. Konkrete aanwijzingen over wat je als ‘noviet’, als nieuwkomer dus, wel kunt en wat je beter niet kunt proberen.

Om te beginnen zijn er twee belangrijke punten die je bij jezelf eens zou kunnen onderzoeken. In de eerste plaats is het goed dat je een duidelijk idee hebt van het ‘pad’ waar je naar op zoek bent. Is dat pad inderdaad de Wicca? Of is het meer een magische richting? Kortom, probeer eens op een rijtje te zetten wat je op dit gebied wilt. Schuw daarbij niet om erg negatieve beweegredenen ook eens onder de loep te nemen: zoek je ‘spannende ervaringen’? Wil je bij een groep horen, omdat je je daardoor veilig voelt, of ‘speciaal’, anders dan alle anderen? Je antwoorden zullen nooit onder ogen van iemand anders komen, dus je kunt voor 100% eerlijk zijn.

Het tweede punt is dat het ongelooflijk belangrijk is dat je een redelijk goed beeld hebt van je eigen persoonlijkheid, kompleet met sterke en zwakke, goede en slechte kanten. Maak ook hier een lijst, wees konkreet, noteer VOORBEELDEN (als je denkt dat je moedig bent, maar geen voorbeelden kunt vinden, kan je die eigenschap dus beter maar weer schrappen!) en wees niet verbaasd als je wat verrassingen tegenkomt!

Een dergelijk zelfonderzoek is nooit verloren, integendeel, vaak levert het gezichtspunten op waar je werkelijk iets aan hebt. Konkreet weet je nu of de Wicca jouw weg is en waarom; en je hebt een beter beeld van je eigen persoonlijkheid.

Hierbij hoort slechts één raad: als je emotioneel instabiel bent, jezelf slecht of niet onder controle hebt, lijdt aan angsten e.d. is het beter om je niet met het occulte bezig te gaan houden. Zonder goede begeleiding is dat zelfs beslist af te raden. Voor zover het echter om religieuze aspecten gaat, zoals die hierna beschreven worden, zullen zich in het algemeen geen problemen voordoen. Als je twijfelt, ga er dan eens met iemand over praten.

Of de Wicca ja dan nee jouw weg is, is waarschijnlijk niet zomaar ineens besloten. Vaak gaat daar veel tijd in zitten. Daarom is het ook jammer als door omstandigheden zo’n besluit niet praktisch uitgevoerd kan worden. Vandaar dat hier wat konkrete aanwijzingen volgen over wat je, alleen of met een partner, kunt doen.

Allereerst kun je kennis opdoen. Je kunt boeken lezen, of, als dat je aanspreekt, een (engelse) cursus volgen. Veel leuker is het met anderen erover te praten of te schrijven. Je kunt mediteren, proberen zelf antwoorden te vinden op vragen die je hebt, enzovoort. Zo ontstaat langzaam een beeld van het ‘terrein’ waar je je op begeven hebt.

Een volgende stap is het vieren van de jaarfeesten en de avonden van volle maan. Er is geen enkele reden te bedenken die je daarvan af zou kunnen houden, alhoewel je misschien praktisch je wat aan de omstandigheden zult moeten aanpassen. Het vieren van de Esbats en Sabbats kan heel goed alleen of met zijn tweeën.

Alles wat je ervoor nodig hebt, is een beetje tijd, zowel voor de voorbereiding als op de eigenlijke avond, om er een speciale gelegenheid van te maken.

Voor de goede orde is het misschien goed te benadrukken dat deze feesten zuiver religieuze aangelegenheden zijn. Je kunt natuurlijk een cirkel trekken en de vier windstreken aanroepen, maar het HOEFT niet. Hier volgen een paar ideeën voor zo’n avond.

Om te beginnen de ruimte. Kies een kamer uit, of een hoek van je kamer en bepaal het noorden. Richt vervolgens een altaar in, met kaarsen, wat bloemen of takken, misschien een poster, een schilderij of een beeld als je dat aanspreekt. Dit altaar kan ook best ergens anders staan als het noorden onhandig uitkomt; het kan dan op de avond zelf in het noorden gezet worden. De avond kan beginnen met een bad. Je kunt in gewone (schone) kleren het feest vieren, of in een gewaad als je dat hebt, of naakt. Net wat je het beste bevalt.

Na het aansteken van de kaarsen en mogelijk de wierook, vraag je de Godin en God om aanwezig te zijn.

Dit kan net zo ingewikkeld of eenvoudig als je wilt: je kunt het gewoon vragen (“Oh Godin van de Maan en God van Leven en Dood, wilt vanavond bij mij zijn”), of je kunt er van te voren een uitgebreidere versie van maken. Vervolgens voer je je plannen voor die avond uit, Dit kan zijn het mediteren, luisteren naar muziek, proberen om het seizoen dieper te beleven door bijvoorbeeld over de symbolen e.d. na te denken, enzovoorts. Ook is het mogelijk om helemaal niets te DOEN, maar gewoon wat te mijmeren en te proberen zo in kontakt te komen met de jaarcyclus, de kracht van de maan, of met de Godin en de God.

Na afloop bedank je de Godin en de God voor hun aanwezigheid en kun je wat lekkere hapjes nuttigen met een glas wijn of een kop thee.

Zoals je ziet, kan het allemaal uiterst eenvoudig. Er zijn voldoende boeken in de handel waarin rituelen staan en er is niets op tegen deze te gebruiken, mits ze zuiver religieus van aard zijn. Maar het hoeft niet. Waar het uiteindelijk om draait -met of zonder poespas- is dat je het kontakt met de Godin en de God tot stand brengt en de jaarcyclus beleeft.

Je kunt deze avonden nog verder uitbreiden door je met een bepaald onderwerp bezig te houden; de Tarot, astrologie, pendelen; je kunt oefeningen doen (visualisatie, meditatie, divinatie); je kunt om raad vragen als je met een probleem zit, enzovoort.

Als je voor de Wicca hebt gekozen, kan je daarmee dus al direkt aan de slag, zonder dat je de komst van een coven af moet wachten.

Realiseer je daarbij dat de Wicca in de eerste plaats een religie is en dat de acht feesten religieuze feesten zijn, net als die met volle maan. Magisch werk komt hier -dus- niet aan te pas. Voer daarnaast geen rituelen uit die je niet begrijpt. Als je niet weet wat je doen moet om een cirkel te trekken en je bent bang dat er iets fout zou kunnen gaan, wees dan eerlijk, erken het en laat het ritueel voor wat het is; of maak een eigen ritueel, dat je wel begrijpt. Meditatie is een goede hulp om de zin (en onzin) van veel rituelen te leren doorzien.

Uit het bovenstaande zou misschien de indruk gewekt kunnen zijn dat een coven eigenlijk volkomen overbodig is, maar dat is niet juist. Met name hebben we aan willen geven wat je allemaal zelf kunt ondernemen als je praktisch met de Wicca aan de slag wilt en er geen coven beschikbaar is. Een coven heeft echter wel degelijk een funktie, maar aan de andere kant is het niet zo dat je, als je ingewijd bent, nooit meer iets alleen zou kunnen ondernemen: zelfwerkzaamheid, oefeningen, misschien een feest vieren, omdat de coven niet beschikbaar is e.d. zijn dingen die voorkomen.

We weten dat in Nederland aansluiting bij een coven niet eenvoudig is en als je serieus besluit om je voornemen voor zover mogelijk in daden om te zetten, zullen wij je zeker helpen. Maar je moet er wel wat voor doen. Als je lijdzaam afwacht tot een aktieveling om de hoek een coven start, ben je niet op de goede weg. Heksen zijn geen mensen die lijdzaam afwachten! Er is genoeg geschreven om de Wicca in je leven in te passen als je daarvoor kiest. En dóé het dan ook. Zorg dat je je voorbereidingen kunt maken en alles bij de hand is (kaarsen, wierook, muziek, iets lekkers), zet de TV en de telefoon af of wandel het bos in en voer je plannen uit!

Vraag de Godin en de God om raad, of schrijf ons als je iets weten wilt.

Stel jezelf open, bedenkt dat dit jouw keus is en dat je dit graag wilt en maak er iets van!

Leave a Reply